Att tänka på när man bygger eget hus

bygger hus i tegel

När man bestämt sig för att bygga ett eget hus är det mycket man måste tänka på. Till att börja med måste man fundera på om man vill bygga huset själv från grunden, eller köpa ett färdigt. Oavsett vilket man beslutar sig för är det viktigt att man köper en tomt innan man går vidare. Beroende på vilken kommun och stadsdel tomten ligger i samt hur tomten är utformad gäller olika regler. Man kan med fördel kontakta kommunens byggnadsnämnd för mer ingående information om hur man kan gå tillväga. Man bör läsa på ordentligt om vilka avtalsformer, försäkringar och bygglov som kommer att bli aktuella för just det hus man vill bygga.

Innan det är dags att börja bygga måste man ansöka om byggnadslov. Vilka byggnadslov som blir aktuella beror på vad exakt man ska göra och hur miljön i området ser ut. När man planerar ett husbygge är det dessutom viktigt att räkna med eventuella estetiska restriktioner. Exempel på estetiska restriktioner som kan finnas är att nya hus inte får bryta mot den norm som finns i det aktuella området. Att kolla igenom de geotekniska rapporterna är viktigt för att verifiera att det gjorts en radonmätning. Mätningen kan påverka vilken grund man ska välja till huset.

Man bör tänka på att välja en hustyp som passar till både tomten och budgeten. När man planerar husbygget kan det vara bra att anpassa ritningarna efter väderstreck och tomtformation. När man valt hustyp är det bra om man läser på om just den typen för att veta vad som kommer att krävas för att nå bästa resultat. Vänder man sig till en hustillverkare bör man även lära sig så mycket som möjligt om det företaget. Om de använder sig av entreprenörer kan man med fördel kolla upp deras referenser.

Gör upp en budget för hela projektet och räkna in oförutsedda kostnader. Jämför lånevillkor för flera olika banker och jämför priser när det gäller alla utgifter, som material, entreprenörer och hustillverkare. Att göra upp en tidsplan som man följer väldigt noga kan motverka eventuella ökade kostnader. Drar bygget ut på tiden ökar ofta räntan på banklånet och entreprenörer kan behöva mer betalt.

Var alltid ute i god tid. Ansökan om bygglov och banklån kan dra ut på tiden, och det kan alltid dyka upp oväntade faktorer som gör att man tvingas skjuta upp projektet.

För att dra el-, vatten- och avloppsledningar krävs certifikat. Har man inte det själv måste man låta någon annan utföra jobbet. Vid nybyggnationer måste man även alltid anställa en kvalitetsansvarig som besiktar och godkänner arbetet. Den kvalitetsansvarige är där för att se till att myndigheternas krav uppnås. Att ha en löpande besiktning är till stor fördel då man lättare kan upptäcka och åtgärda eventuella fel.

I slutbesiktningen bör man vara noga med att alla anmärkningar förs ner i protokollet. Det är även bra att reklamera felen så fort de upptäcks.