Att tänkta på när man väljer golvvärme

Golvvärme är mycket populärt idag, både bland nybyggen och vid renovation av äldre hus. Det kan användas med fördel i alla hus och en del har till och med detta som sitt primära uppvärmningssystem. Men det är alltid bra att veta detaljerna kring något innan man börjar använda det, vilket är varför vi tänkte titta lite närmare på just golvvärme här.

Till att börja med kan man ju påpeka att i de flesta fall är det bäst att låta erfarna hantverkare sköta installation av golvvärme. Men om man vet vad man håller på med och är lite händig själv finns det även andra alternativ. Företaget Flooré har till exempel ett gör-det-själv-kit man kan köpa.

Olika rum har olika förutsättningar när det kommer till golvvärme. Tittar man specifikt på effekten kan man säga att sten- och klinkergolv behöver högre effekt än laminat- och trägolv. Mindre ytor är också i behov av högre effekt än större ytor. Behovet kommer även påverkas av faktorer som isolering och antalet ytterväggar. Ett sätt att öka eller minska effekt är helt enkelt hur tätt eller glest man väljer att lägga slingorna i golvet. System styrs sedan genom en termostat och det är denna som avgör hur mycket el som faktiskt förbrukas, inte den installerade effekten.

Tänker man lägga in golvvärme i badrummet är det också viktigt att veta att det måste finnas ett godkänt tätskikt på plats och att golvvärmen ska läggas under denna. Man ska alltid följa branschreglerna vid renovation av badrum och dessa kan man läsa om hos Byggkeramikrådet.

Golvvärme går även att lägga i uterum och funkar faktiskt utmärkt här. Det är en väldigt smidig lösning för värme tillförseln för dessa typ av rum och ger betydligt bättre värmefördelning jämfört med infravärmen som många uterum annars använder. Golvvärmen i ett uterum har dock det högsta effektkravet för att kunna uppnå en behaglig temperatur.