Att välja fasad

renovering-av-hus

Fasaden är en av husets viktigaste delar och ska skydda väggarna mot väder och vind, men ibland så blir den så sliten att den måste bytas ut. Hur ska man tänka då? Måste man ha samma sorts fasad som tidigare eller kan man byta?

När man väljer fasad så är det viktigt att tänka på både hur det kommer att se ut men även vilket sorts skydd som olika sorters fasader ger och hur mycket arbete som man kommer att behöva lägga ner på dem samt att kolla upp om man behöver bygglov. Passar den nya fasaden in i omgivningen? Vilken sorts väder och andra påfrestningar måste fasaden klara?

Trä är ett väldigt vanligt val av fasad i Sverige, det är ett naturligt material som är både hållbart och lätt att använda. Om man vill ha en träfasad så finns det många olika stilar att välja mellan, men fasaden behöver mer underhåll än många andra fasadtyper som till exempel att det ska målas om efter några år.

Tegelfasaden kräver i förhållande väldigt lite underhåll, även om det kan uppkomma skador som behöver repareras. Om man väljer tegel så har man inte så mycket variationsmöjligheter, men det är mycket hållbart och är bra på att stå emot fukt.

Puts är en annan sorts fasad som man brukar kunna se. Det kräver mindre underhåll än trä, men har en livs längd på bara femtio år vilket är mycket kortare än de flera hundra år som en trä- eller tegelfasad kan klara sig med rätt underhåll. En putsad fasad ger ofta huset ett pampigt uttryck, men måste göras på rätt sätt för att det inte ska uppstå fuktskador.

Det finns även ett stort antal mindre vanliga fasader som har sina fördelar till exempel fibercement, betong, mexisten, skiffer eller en växtfasad.