Börja om från början med nytt hus

shutterstock_178537508

En del gånger köper man huset bara för läget. Man kommer undan billigt om man endast betalar för marken. Och så kul att få börja från noll och verkligen skapa sitt eget hem!

Först ska det ansökas

Innan man börjar riva och bygga, ska man enligt Boverket se till att alla ansökningar är inskickade och beviljade. Man behöver tillstånd för att riva. Hur reglerna och ansökningar är uppbyggda skiljer sig från plats till plats. Surfa in på din kommuns hemsida för att veta hur ditt område hanterar detta.

Innan man påbörjar detta ska man också ha fått ett bygglov. Det betyder att du behöver skicka in en färdig ritning till kommunen som sedan ska godkännas. Bygglov kan ta tid och du kan behöva ändra saker, så var ute i god tid. Ju närmare centrum och sina grannar man bor, desto större risk att kommunen har detaljplaner för området och då har man inte lika fria händer. Man kan inte bygga ett udda hus i ett radhusområdet och på vissa platser får man inte ens välja fasad eller huskulör själv.

Sen ska det rivas!

Det gamla huset måste så klart bort för att nästa ska komma upp. Och en hel rivning kan man sällan göra själv. Från Amas och liknande företag kan man hyra maskiner för demolering och återvinning. För grundtanken när man river ska vara att allting går att återvinna på något sett. Fina detaljer kan man bevara och använda i det nya huset: resten ska sorteras enligt material och kastas på närmaste återvinningsstation.

Sista ska det byggas!

Nu börjar drömmen bli lite mer verklig. Jobba tillsammans med arkitekten eller byggnadsingenjören. Man kan gärna komma med idéer hur ens hus ska se ut, men det är arkitekten som kommer att se vad som fungerar och inte. Var inte rädd för att ändra saker i er skiss, experten kan mycket väl ha rätt när han eller hon vill ändra placeringar och storleken på olika rum. De vet hur man skapar balans i ett hem så lyssna på deras råd. De kan också förklara vilka konsekvenser som dina förslag kommer att få.

Man ska dock vara medveten om att ett arkitektritat hur kostar mer än ett grundpaket som man också kan köpa. Arkitekthus tar exempelvis mellan 3-6 miljoner för nyckelfärdigt hus. Det är också något som man ska fundera på innan man väljer hur man ska tackla husbygget.