Dränera runt huset

shutterstock_263330882

När dräneringen inte längre fungerar som den ska är det dags att göra om det. Man kan inte lite på åldern på huset eller ens hur länge sedan dräneringen senast gjordes, utan man måste kolla om puts och färg släpper från väggar, missfärgningar eller saltutfällningar finns liksom om fukt kommer upp på väggar och golv. Om man är osäker på orsaken och huruvida man behöver dränera om eller ordna med fuktskyddet, så kan man anlita en expert på området.

Då man dränerar börjar man med att gräva rent runt husgrunden och göra rent väggar och puts. Kontrollera om det finns sprickor och åtgärda dessa. Sen ska grunden fuktspärras och regnvatten och ytvatten ska ledas bort från huset. Runt dräneringsrör läggs så kallad geotextil som hindrar jord att komma ner i dräneringsskiktet och grus eller helst makadam av grövre storlek agerar både grund för röret och fylls upp till markhöjd och bör vara 20 cm brett.

För att bibehålla ett fungerande dränage för husväggen bör du se till att hålla vegetation borta från grunden då jord och rötter håller väta kvar. Dessutom kan man krasst säga att har du rabbatter vattnar du inte bara dina växter utan även husets grund