Installera solpaneler på taket

Solpaneler är nog många som tittat på vid ett eller annat tillfälle. Men de flesta har säkert en hel del frågor kring installationskostnad, effektivitet, lönsamhet och mycket mer. Då intresset för och trycket på förnybar energi blir allt större är det nog fler och fler som funderat på detta då det känns som något man själv kan kontrollera vad gäller sin egen energiförbrukning.

Till att börja med är det bra att veta man gör skillnad mellan två olika system vad gäller solenergi. Den första är solfångare som omvandlar solens energi till värme och varmvatten. Den andra är solceller och omvandlar denna energi till el. Solfångare var länge det dominerande valet i Sverige men under 2017 uppgavs det att solceller hade gått om dem i energiproduktion.

Att sätta upp solpaneler är en ganska stor. Man brukar räkna omkring 100 000 för en typisk installation. Men det finns statligt stöd upp till 30 % av investeringskostnaden. Detta betalas dock ut i efterskott och är rambegränsat.

Bästa möjliga förutsättningar för solpaneler på taket är om hustaket vetter åt syd och så lite som möjligt blockerar solskenet. Om taket vetter åt öst eller väst kan man räkna på att få omkring 80 % verkan jämfört med ett sydligt tak. Vinklingen på taket är inte speciellt avgörande. Men har man ett tak som ligger under 5 grader brukar det vara vanligt att vinkla upp panelerna med ett montagesystem så de hamnar på mellan 15-20 grader. Det är inte den optimala lutningen men det gör det möjligt att sätta in fler paneler utan att de skuggar varandra.

Lönsamheten för solceller är många gånger en komplicerad uträkning. Större system har vanligtvis kortare återbetalningstid, men kräver förstås en större investering i början. För mer i detalj om detta kan man läsa en utförlig artikel uppe på Informationscentrum för hållbart byggande.

Många undrar även över solpanelers effektiva livstid. Tyvärr är det inte så väldigt pålitlig statistik på detta då det är förhållandevis nytt. Vissa brukar dock räkna på cirka 25 år för solceller. Men flera av de första solcellerna som sattes upp under 1980-talet fungerar fortfarande.