Ombyggnationer i Bostadsrättsföreningen

shutterstock_285733673

Om du vill börja renovera, reparera eller bygga något i din lägenhet, så finns det en del saker du måste ha i åtanke. Först och främst så måste du tänka på att en bostadsrätt är en del av en bostadsrättsförening, vilket betyder att du måste ta hänsyn till vad föreningens styrelse och alla som bor i fastigheten tycker och tänker.

Generellt så brukar man säga att föreningen ska ansvara för bostadens yttre och de olika enskilda medlemmarna ska ansvara för det inre. Vad händer om du som medlem i en bostadsrättsförening vill genomföra en ändring som påverkar både det yttre och det inre som exempelvis ett fönsterbyte eller ett stambyte? Det som oftast händer är att det blir förvirrat och att viljor kan ställas emot varandra. Det finns många steg man kan ta för att undvika konflikter.

Vem bestämmer vad?

Det är inte alltid lätt för en vanlig person att förstå hur en bostadsrättsförening fungerar eller vad som står i föreningens stadgar. Förenklat kan man säga att medlemmarna i bostadsrättsföreningen väljer en styrelse och det är styrelsens jobb att se till att fastigheten tas hand om. Vissa saker kan styrelsen bestämma själva över, men för många andra saker måste alla medlemmarna bestämma tillsammans. Detta görs på en stämma där alla har blivit informerade om vad som gäller och kan göra sin röst hörd. Det finns många bra sidor att läsa om du vill fördjupa dig i hur en bostadsrättsförening fungerar.

För att förenkla den komplicerade processen så mycket som möjligt är det smart att ta hjälp av juridiska rådgivare. Det gäller vid entreprenadavtal men även andra juridiska frågor och projekt. Det finns många bra företag att vända sig till som specialiserat sig på just bostadsfrågor. Genom att ta hjälp från rådgivare och konsulter kan man förebygga många problem både kortsiktigt och långsiktigt.